Inschrijfformulier

Voorletters

Roepnaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)

Email (verplicht)

Geslacht

Geboortedatum (verplicht)

Je studentnummer (verplicht)

Soort lidmaatschap (basis / wedstrijd)

Bankrekening (verplicht)

Plaats

Je bericht

Download het registratieformulier en stuur deze naar de secretaris (secretaris.gstvtritanium@gmail.com) voor verificatie.

Bovengenoemde geeft hierbij aan lid te worden van G.S.T.V. Tritanium voor een contributie van 45 euro per jaar. Hiernaast moet men bij het Tritanium lidmaatschap kiezen voor het basislidmaatschap van 36 euro per jaar óf het atletenlidmaatschap 62 euro per jaar van de NTB. Het atletenlidmaatschap is de beste keus (goedkoopste) als men aan meerdere wedstrijden mee gaat doen. Met een basislidmaatschap moet men per wedstrijd een daglicentie kopen bij de organisatie van het betreffende evenement. Verder gaat ondergetekende akkoord met de volgende regels:

  • Om lid te worden van Tritanium is een geldig ACLO-lidmaatschap verplicht
  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan G.S.T.V. Tritanium om zijn/haar bovengenoemde lidmaatschapsgelden van bovengenoemd rekeningnummer af te schrijven. Ook boetes voor het niet hebben van een ACLO-lidmaatschap zijn voor eigen rekening. Ondergetekende wordt vooraf per email op de hoogte gesteld wanneer de contributie wordt afgeschreven.
  • Afmelding dient plaats te vinden vóór 1 september bij de secretaris. Indien geen afmelding plaats vindt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het nieuwe lid gaat akkoord met de privacyverklaring
Word lid!